Undervärderade ryska aktier erbjuder högre avkastningspotential

INVL Russia TOP20 delfond erbjuder väl utvalda investeringsidéer från Ryssland och CIS-länder

Börja investera nu

Få reda på mer

Marknadsinsikt. Hög utdelningsmöjlighet i Rysslands aktiemarknad

Den ryska fonden förvaltas av en förvaltare med AA-betyg, som beviljats utmärkelsen ”The Most Consistent Russia Equity manager” av Citywire år 2016

Källa: INVL Asset Management, Bloomberg. Benchmark: 100% Russian Trading System Index (RTSI).
Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com

Lång expertis i den ryska marknaden möjliggör valet av de mest attraktiva investeringar.

Börja investera nu

Aktiva val av mindre, oupptäckta ryska företag

Fonden investerar i endast 15-25 noggrant utvalda investeringar i Ryssland och CIS-regionen med stor potential för framtida appreciering utifrån våra uppskattningar.

Hög direktavkastning

Direktavkastningen på den ryska börsen är 5.8%, jämfört med världssnittet på 2.5%.

Billig marknad jämfört med resten av världen

P / E-talet i Ryssland 6.1; jämfört med världsgenomsnittet på 16.

Rating

Högsta (5 av 5) Lipper Leaders övergripande betyg i kategorierna totalavkastning och konsekvent återvändande hjälper INVL Russia TOP20 delfond att sticka ut bland liknande delfonder.

Denna tabell visar den totala Lipper ledargradering de 30 september 2017. Lipper ledargraderingssystem visar gradering från hög till låg där 1 poäng anses vara den lägsta och 5 poäng anses vara den högsta eller Lipper Ledare. INVL fonder jämförs med andra liknande fonder för allmän distribution i Sverige. Lipper Award för total avkastning visar fondens historiska avkastningsprestanda i förhållande till andra liknande fonder. Lipper gradering för konstant avkastning visar historisk riskjusterad avkastning i förhållande till liknande fonder. Lipper gradering för bevarande är relativt till skillnad från absolut. Lipper gradering för avgift visar fondens kostnadsbesparing i förhållande till andra fonder. Totalgraderingar baseras på ett vägt genomsnitt av procentuella graderingar för varje mätning över en 3-, 5- och 10-årsperiod (om tillämpligt). Information om Lipper ledarfonder är under inga omständigheter rekommendationer att köpa eller sälja aktieandelsfonder. Lipper ledarstatus beräknas varje månad ur data som är tillgängliga vid tidpunkten för beräkning. För ytterligare information, var god besök Lipper Leaders webbsida och läs där om Lipper Leader graderingssystem.

Media om oss

"Börserna i Baltikum hör till årets bästa. God ekonomisk tillväxt, låga värderingar och – inte minst – höga utdelningar driver utvecklingen"

"Med sin konservativa investeringsstrategi har INVL sedan 2010 haft en av de högsta avkastningarna med lägst svängningar med exempelvis 3,5 procents avkastning på treåriga obligationer."

"One of the best performing stock markets for the last 3 years was just across the Baltic Sea."

"INVL Baltic Fund har lyckats avkasta drygt 8 procent under sommaren vilket placerar den på en klar andraplats på vinnarlistan."

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på våra faktablad var månad, kommer du alltid att vara bland de första att få information om utvecklingen för INVL:s fonder

Fund manager

Dainius Bložė

INVL Asset Management Fund Manager

Mer än 18 års erfarenhet av kapitalförvaltning, senaste 13 åren med ryska aktier

"AA" fund manager rating av Citywire (2018), Utnämnd till Rysslands mest konsekventa equity fund manager av Citywire (2016)

Dainius Bloze anslöt sig till INVL Asset Management 2010 som fondförvaltare för ryska och Emerging Europe aktier. Innan han gick med i INVL-teamet var Dainius portfölj- och pensionsfondsförvaltare hos SEB Asset Management och Investment Officer vid VC fond hanteras av Small Enterprise Assistance Funds (SEAF). Han har arbetat med investeringar i onoterade bolags ägarkapital och kapitalförvaltning i nästan 20 år, varav 13 år direkt med ryska aktier. Dainius är "A"-rankad fondförvaltare av Citywire (april 2018) och utnämndes till den mest konsekventa av Rysslands fondförvaltare i 2016. Han har en MBA examen från Vilnius University.

Lär känna hela teamet

Fonddokument

Fondregler

Hämta PDF (Engelska)

Informationsdokument för nyckelinvesterare

Hämta PDF (Svenska)

Prospekt

Hämta PDF (Engelska)

Andra dokument

Hämta PDF (Engelska)

Lång expertis i den ryska marknaden möjliggör valet av de mest attraktiva investeringar.

Börja investera nu

Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com. Innan du beslutar dig för att investera bör du personligen eller med hjälp av investeringsrådgivare bedöma den valda fondens investeringsstrategi, tillämpliga avgifter och alla investeringsrelaterade risker. Du bör också noga läsa igenom fondens regler, prospekt och dokumentet med viktig investerarinformation. Alla fonder har jämförelseindex som väljs för att så exakt som möjligt reflektera investeringsstrategin (tillgångstyper och proportioner) som anges i varje fonds regler och prospekt samt den strategiska fördelningen av fondens investeringar. All information som presenteras är av reklamkaraktär och kan inte tolkas som en rekommendation, ett erbjudande eller en inbjudan att investera i fonder som förvaltas av INVL Asset Management UAB. Informationen som ingår här kan inte utgöra grunden för något avtal som ingås därefter. Även om denna information av reklamkaraktär bygger på källor som anses vara pålitliga, ansvarar INVL Asset Management UAB inte för felaktigheter eller ändringar i informationen eller för förluster som kan uppstå när investeringar baserar sig på denna information.

This website is using cookies. We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Learn more.
close