Balansera dina portfölj med östeuropeiska investeringar

Lita på INVL:s experter för att hitta klenoder på obligationsmarknaden i Emerging Europe

Börja investera nu

Få reda på mer

Marknadsinsikt. Vad är så speciellt om Emerging Europe-obligationer?

Högt värderade östeuropeiska investeringar ökar potentiellt avkastningen under perioder av låga räntor

Källa:INVL Asset Management
Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com

Missa inte chansen att investera i en högt värdeskapande östeuropeisk obligationsfond.

Börja investera nu

Balanserat förhållande mellan risk och avkastning skapar ytterligare värde

5% genomsnittlig årlig avkastning sedan starten 2010 uppnåddes med en exceptionellt låg standardavvikelse på 1,9%

Relativt låg risk för större värdeminskningar även i turbulenta marknadslägen

Sedan starten har östeuropa tillväxtmarknadsfond bara minskat med tre gånger i värde med mer än 2%. Den största nedgången på 5,1% skedde 2011 under Greklandskrisen.

Kort löptid minskar ränterisken

Den östeuropeiska fonden har som mål att ha en kort genomsnittlig löptid på i snitt 3 år. Det bidrar till att skydda dina investeringar från oväntade ränteökningar.

Rating

Högsta (5 av 5) Lipper Leaders övergripande rating för kategorierna totalavkastning och bevarande av kapital hjälper INVL Emerging Europe bond delfond att sticka ut bland liknande delfonder.

Denna tabell visar den totala Lipper ledargradering de 30 september 2017. Lipper ledargraderingssystem visar gradering från hög till låg där 1 poäng anses vara den lägsta och 5 poäng anses vara den högsta eller Lipper Ledare. INVL fonder jämförs med andra liknande fonder för allmän distribution i Sverige. Lipper Award för total avkastning visar fondens historiska avkastningsprestanda i förhållande till andra liknande fonder. Lipper gradering för konstant avkastning visar historisk riskjusterad avkastning i förhållande till liknande fonder. Lipper gradering för bevarande är relativt till skillnad från absolut. Lipper gradering för avgift visar fondens kostnadsbesparing i förhållande till andra fonder. Totalgraderingar baseras på ett vägt genomsnitt av procentuella graderingar för varje mätning över en 3-, 5- och 10-årsperiod (om tillämpligt). Information om Lipper ledarfonder är under inga omständigheter rekommendationer att köpa eller sälja aktieandelsfonder. Lipper ledarstatus beräknas varje månad ur data som är tillgängliga vid tidpunkten för beräkning. För ytterligare information, var god besök Lipper Leaders webbsida och läs där om Lipper Leader graderingssystem.

Media om oss

"Börserna i Baltikum hör till årets bästa. God ekonomisk tillväxt, låga värderingar och – inte minst – höga utdelningar driver utvecklingen"

"Med sin konservativa investeringsstrategi har INVL sedan 2010 haft en av de högsta avkastningarna med lägst svängningar med exempelvis 3,5 procents avkastning på treåriga obligationer."

"One of the best performing stock markets for the last 3 years was just across the Baltic Sea."

"INVL Baltic Fund har lyckats avkasta drygt 8 procent under sommaren vilket placerar den på en klar andraplats på vinnarlistan."

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på våra faktablad var månad, kommer du alltid att vara bland de första att få information om utvecklingen för INVL:s fonder

Fund manager

Regimantas Valentonis

Fund Manager

Mer än 8 års erfarenhet av kapitalförvaltning

Tidigare chef för DNBs pensionsfonder

Regimantas Valentonis anslöt sig till INVL Asset Management år 2018 som fondförvaltare för europeiska och globala tillväxtmarknader. Innan han gick med i INVL-teamet arbetade Regimantas inom kapitalförvaltningsbranschen i nästan 10 år med den största delen av sin tjänst som fondförvaltare för DNB:s pensions- och investeringsfonder i Litauen. Han förvaltade totalt tillgångar på över 300 miljoner. Han har framgångsrikt tagit alla tre CFA-prov.

Lär känna hela teamet

Fonddokument

Fondregler

Hämta PDF (Engelska)

Informationsdokument för nyckelinvesterare

Hämta PDF (Svenska)

Prospekt

Hämta PDF (Engelska)

Andra dokument

Hämta PDF (Engelska)

Missa inte chansen att investera i en högt värdeskapande östeuropeisk obligationsfond.

Börja investera nu

Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com. Innan du beslutar dig för att investera bör du personligen eller med hjälp av investeringsrådgivare bedöma den valda fondens investeringsstrategi, tillämpliga avgifter och alla investeringsrelaterade risker. Du bör också noga läsa igenom fondens regler, prospekt och dokumentet med viktig investerarinformation. Alla fonder har jämförelseindex som väljs för att så exakt som möjligt reflektera investeringsstrategin (tillgångstyper och proportioner) som anges i varje fonds regler och prospekt samt den strategiska fördelningen av fondens investeringar. All information som presenteras är av reklamkaraktär och kan inte tolkas som en rekommendation, ett erbjudande eller en inbjudan att investera i fonder som förvaltas av INVL Asset Management UAB. Informationen som ingår här kan inte utgöra grunden för något avtal som ingås därefter. Även om denna information av reklamkaraktär bygger på källor som anses vara pålitliga, ansvarar INVL Asset Management UAB inte för felaktigheter eller ändringar i informationen eller för förluster som kan uppstå när investeringar baserar sig på denna information.

This website is using cookies. We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Learn more.
close