Investera i den baltiska marknaden och företag

Högre potentiell avkastning på en välutvecklad men ändå undervärderad östeuropeisk marknad

Börja investera nu

Få reda på mer

Marknadsinsikt. Unikt tillfälle i den baltiska aktier

Genom att investera i vår hemmarknad, utnyttjar vi vår lokala kompetens för att skapa värde åt våra kunder

Källa: INVL Asset Management, Bloomberg. Benchmark: 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index.
Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com

Investera i en baltisk marknadmarknad med förväntningar om stor tillväxt

Börja investera nu

En exceptionell blandning av undervärderade baltiska företag med stor tillväxtpotential

Trots att den baltiska marknaden växt med 13% per år sedan 2000, är den fortfarande långt ifrån de värdena som ses på utvecklade marknader

En exceptionell blandning av undervärderade baltiska företag med stor tillväxtpotential

Välutvecklad ekonomi som växer i takt med tillväxtmarknader

Erfaret team med gedigen insyn i den lokala marknaden

Fördelen med att förstå den baltiska marknaden och företagets egenskaper

Rating

Högsta (5 av 5) Lipper Leaders övergripande rating för kategorierna totalavkastning och bevarande av kapital hjälper INVL Baltic Fund att sticka ut bland liknande fonder

Denna tabell visar den totala Lipper ledargradering de 30 september 2017. Lipper ledargraderingssystem visar gradering från hög till låg där 1 poäng anses vara den lägsta och 5 poäng anses vara den högsta eller Lipper Ledare. INVL fonder jämförs med andra liknande fonder för allmän distribution i Sverige. Lipper Award för total avkastning visar fondens historiska avkastningsprestanda i förhållande till andra liknande fonder. Lipper gradering för konstant avkastning visar historisk riskjusterad avkastning i förhållande till liknande fonder. Lipper gradering för bevarande är relativt till skillnad från absolut. Lipper gradering för avgift visar fondens kostnadsbesparing i förhållande till andra fonder. Totalgraderingar baseras på ett vägt genomsnitt av procentuella graderingar för varje mätning över en 3-, 5- och 10-årsperiod (om tillämpligt). Information om Lipper ledarfonder är under inga omständigheter rekommendationer att köpa eller sälja aktieandelsfonder. Lipper ledarstatus beräknas varje månad ur data som är tillgängliga vid tidpunkten för beräkning. För ytterligare information, var god besök Lipper Leaders webbsida och läs där om Lipper Leader graderingssystem.

Media om oss

"Med sin konservativa investeringsstrategi har INVL sedan 2010 haft en av de högsta avkastningarna med lägst svängningar med exempelvis 3,5 procents avkastning på treåriga obligationer."

"Med sin konservativa investeringsstrategi har INVL sedan 2010 haft en av de högsta avkastningarna med lägst svängningar med exempelvis 3,5 procents avkastning på treåriga obligationer."

"One of the best performing stock markets for the last 3 years was just across the Baltic Sea."

"INVL Baltic Fund har lyckats avkasta drygt 8 procent under sommaren vilket placerar den på en klar andraplats på vinnarlistan."

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på våra faktablad var månad, kommer du alltid att vara bland de första att få information om utvecklingen för INVL:s fonder

Fund manager

Arvydas Jacikevičius

INVL Asset Management Fund Manager

Mer än 25 års erfarenhet i värdepappershandel

Tidigare chef för SEB Litauens aktieenhet

Arvydas Jacikevicius anslöt sig till INVL Group 2017. Innan han gick med var Arvydas på SEB-bankens kapitalavdelning. Han har 23 års erfarenhet av Baltiska aktier. Tidigare medgrundade han en mäklarfirma för värdepappershandel "Suprema" där han arbetade i över 10 år. Arvydas har en MSc of Finance examen från Vilnius University.

Lär känna hela teamet

Fonddokument

Fondregler

Hämta PDF (Engelska)

Informationsdokument för nyckelinvesterare

Hämta PDF (Svenska)

Prospekt

Hämta PDF (Engelska)

Andra dokument

Hämta PDF (Engelska)

Investera i en baltisk marknadmarknad med förväntningar om stor tillväxt

Börja investera nu

Resultaten från tidigare investeringsfonder visar endast fondaktiviteterna under den föregående perioden. Dessa resultat garanterar inte framtida resultat. Om den tidigare avkastningen var positiv behöver den inte bli så i framtiden eftersom investeringens värden kan både öka och minska. Det förvaltande företaget garanterar inte investeringens lönsamhet. Investeringsfondens senaste värde publiceras på www.invl.com. Innan du beslutar dig för att investera bör du personligen eller med hjälp av investeringsrådgivare bedöma den valda fondens investeringsstrategi, tillämpliga avgifter och alla investeringsrelaterade risker. Du bör också noga läsa igenom fondens regler, prospekt och dokumentet med viktig investerarinformation. Alla fonder har jämförelseindex som väljs för att så exakt som möjligt reflektera investeringsstrategin (tillgångstyper och proportioner) som anges i varje fonds regler och prospekt samt den strategiska fördelningen av fondens investeringar. All information som presenteras är av reklamkaraktär och kan inte tolkas som en rekommendation, ett erbjudande eller en inbjudan att investera i fonder som förvaltas av INVL Asset Management UAB. Informationen som ingår här kan inte utgöra grunden för något avtal som ingås därefter. Även om denna information av reklamkaraktär bygger på källor som anses vara pålitliga, ansvarar INVL Asset Management UAB inte för felaktigheter eller ändringar i informationen eller för förluster som kan uppstå när investeringar baserar sig på denna information.

This website is using cookies. We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Learn more.
close